Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Novi način objave u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Obavještavamo dionike u sustavu javne nabave da će se od 1. listopada 2016. godine obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljivati u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u „Tenders Electronic Daily“ (TED-u) - Dodatku Službenom listu Europske unije, a najkasnije u roku od 48 sati od dana slanja na objavu, ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Navedeno postupanje sukladno je članku 52. stavku 1. Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi  te članku 72. stavku 1. Direktive 2014/25/EU i predstavlja daljnje usklađivanje sustava EOJN RH te TED-a vezano uz objavu obavijesti javne nabave iznad EU pragova.
 
Drugim riječima, od 1. listopada 2016. godine objave javne nabave iz članka 55. stavka 1., odnosno članka 122. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u postupcima velike vrijednosti objavljivat će se u EOJN RH idući radni dan od dana primitka obavijesti o objavi u TED-u, a u slučaju proteka 48 sati od trenutka slanja objave, objava će se objaviti prvi idući radni dan.
 
Zbog prilagodbe ovakvom novom načinu objave na razini EU, znači da će u praksi te objave biti objavljene drugi ili treći dan od dana slanja (ukoliko ne bude dodatnih provjera od strane TED-a.)
 
Zaključno podsjećamo da se sukladno zakonskim odredbama rok za dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje računa od dana slanja poziva na nadmetanje (neovisno o danu objave obavijesti) dok se rokovi za žalbu na dokumentaciju za nadmetanje računaju od dana objave obavijesti. Dakle, nema promjena po pitanju računanja rokova.

 
26.09.2016