Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

ODRŽANA RADIONICA E-JAVNA NABAVA U VARAŽDINU

ODRŽANA RADIONICA E-JAVNA NABAVA U VARAŽDINU

U Županijskoj komori Varaždin održana je četvrta po redu radionica na temu predstavljanja sustava elektroničke javne nabave u organizaciji MINGO, HGK i NN d.d., a u skladu sa Strategijom razvoja elektroničke javne nabave u RH za razdoblje 2013. – 2016. Radionica je bila namijenjena prvenstveno gospodarskim subjektima kao potencijalnim ponuditeljima u postupcima javne nabave.
 
Predstavnici Uprave za sustav javne nabave prezentirali su osnovna obilježja i zakonske temelje e-javne nabave te perspektive i dinamiku prijelaza na novi režim e-dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. U skladu s politikom otvorenosti prema zainteresiranoj javnosti te uključivanja komentara s terena od strane sudionika u sustavu javne nabave sve inicijative i prijedlozi koji su proizašli iz diskusije biti će detaljno analizirani.
 
Proces rada samog sustava elektroničke dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, a koji se provodi putem EOJN prezentirao je predstavnik NN d.d. koji je također vodio i praktični dio radionice kroz koji su polaznici imali priliku vidjeti rad u sustavu.
 


Radionica je izazvala veliki interes i okupila preko šezdeset sudionika koji su imali mnoštvo upita, prvenstveno vezano za skoro uvođenje obvezne primjene elektroničke dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u svim postupcima javne nabave, ali i konkretna pitanja vezana za sam rad u sustavu.
 Sljedeća radionica na istu temu održat će se 10. ožujka u Županijskoj komori u Rijeci. 
04.03.2016