Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
eojn
 
 
 
e-Certis
 
zejn
 
Portal javne nabave

Suradnja MINGO-HGK

SURADNJA MINGO I HGK


MINGO nastavlja suradnju s HGK u provedbi izobrazbe u sustavu javne nabave te je u pripremi novi sporazum o poslovnoj suradnji. MINGO će biti nositelj programa izobrazbe dok će HGK organizacijski pratiti provođenje sporazuma, odnosno kroz županijske komore pružati infrastrukturu na terenu za održavanje radionica.

Cilj radionica je provoditi izobrazbu na teritoriju cijele RH te koristiti postojeću mrežu županijskih komora kako bi se što učinkovitije došlo do malih i srednjih ponuditelja, ali i naručitelja te preventivno djelovalo na pogreške koje se javljaju na terenu. Uprava za sustav javne nabave će proaktivno kroz izobrazbu raditi na prevenciji i korekciji grešaka u sustavu javne nabave te pratiti učinak propisa u praksi što je u konačnici neophodno za razvoj cjelokupnog sustava.

U planu je i drugi sporazum vezan za poslovnu suradnju po pitanju provođenja anketnog upitnika koji za cilj ima praćenje učinka propisa u praksi i definiranje poteškoća gospodarskih subjekata vezano za uključivanje u tržište javne nabave. Primjerice potrebno je posebice utvrditi razloge zašto se u gotovo 40% postupaka javne nabave u RH zaprimi samo jedna ponuda, a što je razvidno iz statističkih izvješća RH i EU.

Koristeći bazu HGK navedeni on-line anketni upitnik će se uputiti svim poduzetnicima na prostoru RH. Planira se provođenje ankete u dvije faze, prije donošenja novog Zakona o javnoj nabavi te nakon određenog vremenskog perioda kada Zakon već bude u primjeni, a kako bi se postigla usporedba i mjerenje učinka u  ostvarenju ciljeva novih direktiva kao što je olakšavanje pristupa MSP tržištu javne nabave.

U planu suradnje je i organizacija zajedničke konferencije "Javna nabava kao generator gospodarskog rasta", a u sklopu koje će se prezentirati smjernice novog Zakona o javnoj nabavi i projekti koje će provesti Uprava za sustav javne nabave u cilju poboljšanje sustava javne nabave nastavno na pozitivne europske prakse.
02.03.2016