Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
 
 
 
 
 
 
zejn
 
Portal javne nabave

Vijesti


3.6.2022 12:07:00

Pravilno korištenje energetskih oznaka u javnoj nabavi - webinar

Besplatan edukacijski online webinar o aplikaciji Provjera učinkovitosti uređaja i pravilnom korištenju energetskih oznaka u svrhu javne nabave
25.4.2022 15:13:00

Peti paket sankcija Rusiji

Peti paket sankcija s obzirom na vojnu agresiju Rusije na Ukrajinu
20.12.2021 8:34:00

Obavijest - dežurni savjetnik


Obavještavamo korisnike da se informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom neće održavati u razdoblju od 21.12. do 10.1.2022. godine te napominjemo kako sve upite iz područja javne nabave možete postaviti putem elektroničke pošte info_javnanabava@mingor.hr.
10.12.2021 12:04:00

Webinar na temu alata za javnu nabavu ProcurCompEU

Datum: 14. prosinca 2021.
Vrijeme: 09:30h - 11:00 sati
Način održavanja: Online
 
Američka gospodarska komora, u suradnji s PwC-om Hrvatska, organizira Webinar na temu alata za javnu nabavu ProcurCompEU koji je namijenjen za ponuditelje i javne naručitelje.
ProcurCompEU je alat Europske komisije za potporu profesionalizaciji javne nabave koji služi kao zajednički referentni okvir za stručnjake za javnu nabavu u Europskoj uniji i šire. Svrha Europskog okvira kompetencija za stručnjake za javnu nabavu jest valorizirati profesiju nabave kao stratešku funkciju te je pripremiti za buduće izazove. 
 
ProcurComp EU omogućuje stručnjacima za javnu nabavu da imaju ključnu ulogu u suočavanju s trenutačnim i budućim izazovima kad je riječ o ostvarivanju ulaganja i pružanju usluga visoke vrijednosti građanima. 

Pored članova AmCham-a, prijave za ovo događanje otvorene su i za javne naručitelje. Sudjelovanje je besplatno. Događanje će se održati na engleskom jeziku.
16.11.2021 11:39:00

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2022.

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2022. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).
6.7.2021 11:27:00

Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj


Objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu. Izvješće možete preuzeti OVDJE.
24.6.2021 8:22:00

Smjernice Europske Komisije za javnu nabavu inovativnih rješenja

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija objavila nove Smjernice za javnu nabavu inovativnih rješenja.

Smjernicama na hrvatskom jeziku možete pristupiti ovdje.
28.5.2021 12:41:00

Kupujmo na društveno osvješten način - priručnik Europske komisije

Europska Komisija objavila je priručnik “Kupujmo na društveno osviješten način – priručnik za socijalnu osviještenost u javnoj nabavi (2.izdanje)”.
 
Priručniku na hrvatskom jeziku možete pristupiti OVDJE.
25.5.2021 10:45:00

Poziv na natječaj „Europska nagrada u području inovativne nabave“

Obavještavamo sve gospodarske subjekte i naručitelje da je Europska komisija objavila poziv na natječaj „Europska nagrada u području inovativne nabave“.

Projekti će se ocjenjivati u tri kategorije: strategija nabave inovacija, suočavanje s društvenim izazovima (inovativna praksa) te  vodstvo u nabavi (pojedinci koji pokreću praksu).

Nagrada za prvo mjesto iznosi 75 000€, a za drugo 25 000€.

Prijave su otvorene, a rok za prijavu ističe u četvrtak 29. srpanja 2021. godine.
5.5.2021 9:23:00

Poziv na webinar: Javna nabava umjetne inteligencije (AI)


Webinar Javna nabava umjetne inteligencije u organizaciji Europske komisije (DG GROW) održati će se u petak, 25. lipnja 2021, na engleskom jeziku s predviđenim trajanjem od 11.00 do 12.30 sati.

Više o sadržaju, webinaru i informacije o prijavama možete pronaći ovdje.

22.2.2021 9:46:00

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu

Uprava za trgovinu i politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2020. godinu.
21.1.2021 14:47:00

Nova adresa elektroničke pošte

Obavještavamo korisnike da je kreirana nova adresa elektroničke pošte: potres_javnanabava@mingor.hr, putem koje svi zainteresirani subjekti (jedinice lokalne (područne) samouprave; državna tijela RH; komunalna trgovačka društva i ustanove i sl.) mogu Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za trgovinu i politiku javne nabave, upućivati upite koji se odnose na primjenu Zakona o javnoj nabavi u vezi s provedbom  postupaka javne nabave koji imaju za predmet nabavu robe, usluga ili radova, a koji se nabavljaju radi otklanjanja posljedica nastale štete i sprječavanja nastanka nove štete, na područjima Republike Hrvatske koja su pogođena potresom.
28.12.2020 15:23:00

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi


Obavještavamo korisnike da je u Narodnim novinama broj 144/20 od 23.12.2020. objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. 

Pravilniku možete pristupiti OVDJE.
20.7.2020 12:34:00

Otvoreni telefon

Obavještavamo korisnike da se informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom neće održavati u razdoblju od 21. srpnja do 18. kolovoza 2020. godine.
6.7.2020 12:06:00

Single Market Scoreboard - 2020.

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija objavila Single Market Scoreboard za 2020. godinu.

Više informacija OVDJE.
18.5.2020 10:42:00

Termini pisanog ispita za svibanj 2020.

Obavještavamo korisnike da su objavljeni termini održavanja pisanog ispita za svibanj 2020. godine.
Zainteresirani se za polaganje ispita mogu prijaviti u aplikaciji e-Izobrazba u javnoj nabavi gdje su i objavljeni termini.

7.4.2020 9:51:00

Preporuke Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta u vezi s pitanjima propisivanja i dostave jamstva za ozbiljnost ponude u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom Corona virusom

S obzirom na novonastalu situaciju u vezi s epidemijom izazvanom Corona virusom, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave (dalje: Ministarstvo), zaprimilo je brojne upite dionika u sustavu javne nabave, naručitelja i ponuditelja,  koji se odnose na probleme ponuditelja u vezi s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude u postupku javnne nabave, kada je sredstvo jamstva garancija banke, zadužnica, bjanko zadužnica i sl.
Problem s dostavom jamstva za ozbiljnost ponude imaju prvenstveno strani ponuditelji (ograničenje odnosno zabrana prekograničnih putovanja) ali također i domaći ponuditelji (ograničenje odnosno zabrana putovanja izvan mjesta prebivališta; ukidanje međugradskog prijevoza; ukidanje gradskog javnog prijevoza, osim za osobe s posebnom propusnicom nadležnih tijela; problemi s organiziranjem dostave putem kurira, i sl.).

U vezi s navedenom problematikom Ministarstvo iznosi sljedeće preporuke:
1.) Jamstvo za ozbiljnost ponude je jedno od jamstava koje naručitelj, sukladno člancima 214. do 217. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16, dalje: ZJN 2016), može zahtijevati od ponuditelja u postupcima javne nabave, kao instrument osiguranja od određenih rizika, kao što su:
-          odustajanje ponuditelja od ponude u roku njezine valjanosti,
-          nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
-          neprihvaćanje ispravka računske pogreške,
-          odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili
-          nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje.
Ako javni naručitelj zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, obvezan je u dokumentaciji o nabavi odrediti vrstu, sredstvo i uvjete jamstava, s time da ne može odrediti isključivo novčani polog kao jamstvo, jer je novčani polog kao jamstvo opcija za ponuditelja a ne za naručitelja.
Dakle, kao što iz odredbi ZJN 2016 proizlazi - traženje jamstva za ozbiljnost ponude je opcija odnosno mogućnost a ne i obveza za naručitelja.
U tom smislu preporuka je naručiteljima da zahtijevaju jamstvo za ozbiljnost ponude onda kada ocijene da postoji mogućnost nastanka nekog od naprijed navedenih rizika predviđenih člankom 214. stavkom 1. toč. 1. ZJN 2016, uzimajući u obzir procijenjenu vrijednost nabave; žurnost određene nabave, njenu važnost za naručitelja i sl.
 
2.) Nadalje, člankom 215. stavkom 2. ZJN 2016 propisano je da javni naručitelj određuje jamstvo za ozbiljnost ponude u apsolutnom iznosu, koji ne smije biti viši od 3% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave, ako je predmet podijeljen na grupe. Dakle, ZJN 2016 određuje gornji iznos jamstva za ozbilnost ponude, a naručitelj bi trebao u svakom konkretnom slučaju, u zakonskim okvirima odrediti iznos jamstva za konkretan slučaj.
U tom smislu, ako naručitelj već zahtijeva jamstvo za ozbiljnost ponude, preporuka naručiteljima bi bila da iznos jamstva za ozbiljnost ponude bude manji od zakonskog maksimuma (npr. 1% procijenjene vrijednosti predmeta nabave odnosno grupe predmeta nabave, odnosno iznos koji bi odgovarao riziku koji snosi naručitelj a ne bi predstavljao značajno financijsko opterećenje ponuditelju), kako bi ponuditelji mogli u većem broju slučajeva iskoristiti zakonsku mogućnost uplate novčanog pologa, kao sredstva jamstva za ozbiljnost ponude, te u ponudi dostaviti dokaz o uplati novčanog pologa u obliku preslike uplatnice ili potvrde o uplati putem internet bankarstva. Na taj način značajno bi se smanjio problem dostave jamstva za ozbiljnost ponude u postupku javne nabave u postojećim okolnostima.
1.4.2020 12:53:00

Smjernice Europske komisije za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija izdala Smjernice za primjenu okvira za javnu nabavu u kriznoj situaciji uzrokovanoj bolešću COVID-19.

Smjernicama možete pristupiti ovdje.
Stranica 1 od 4. Ukupno: 63 zapisa.
«»