Portal javne nabave

Vijesti


11.3.2019 15:38:00

Zajedničko mišljenje vezano uz primjenu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu - provedba postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti

Obavještavamo korisnike da je, u cilju otklanjanja mogućih dvojbi ili pogrešnih tumačenja u primjeni novog Zakona o komunalnom gospodarstvu vezano za provedbu postupaka javne nabave za obavljanje komunalne djelatnosti, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo zajedničko mišljenje. Mišljenje je dostupno OVDJE.
21.1.2019 9:12:00

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu

Uprava za politiku javne nabave izradila je Uputu za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2018. godinu.  
19.7.2018 8:52:00

e-Izobrazba

Poštovani korisnici,
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izradilo je aplikaciju “e-Izobrazba u javnoj nabavi” čija je svrha digitalizirati i automatizirati administrativne procese u izobrazbi u području javne nabave i baze podataka. 
Aplikacija će omogućiti bržu i lakšu komunikaciju između službenika Ministarstva i dionika u procesu izobrazbe.
 
Glavni procesi su:
  • omogućavanje on-line prijava programa izobrazbe
  • omogućavanje pregleda termina održavanja izobrazbe
  • automatiziranje prikupljanja podataka o održanim izobrazbama
  • omogućavanje pregleda termina za polaganje ispita
  • omogućavanje on-line prijave na ispite
  • omogućavanje uvida u osobni status certifikacije polaznika.
Tijekom mjeseca kolovoza predviđeno je razdoblje prenošenja postojećih baza podataka i provjera prenesenih podataka u nove baze podataka u aplikaciji. Slijedom navedenog, tijekom kolovoza nisu planirani ispiti.

Također, molimo vas da zahtjeve za obnovu certifikata, čije trajanje istjeće u kolovozu, dostavite čim prije, a najkasnije do 1. kolovoza 2018. godine kako bi u novu aplikaciju prenijeli što potpunije baze podataka.
Ovlašteni nositelji programa su obavjest o svojim obvezama i zahtjevima  dobili na adrese elektroničke pošte koje su navedene za kontakt.
 
Od 3. rujna 2018. godine planira se prelazak na rad putem aplikacije. Tijekom prelaznog razdoblja molimo vas za razumjevanje, a službenici Uprave za politiku javne nabave biti će vam na raspolaganju kako bi uklonili nejasnoće u korištenju aplikacije.
 
Upute za rad u aplikaciji koja će biti dostupna od 3. rujna 2018. godine dostupne su za preuzimanje sa sljedećih poveznica:
11.7.2018 14:58:00

Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj

Objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.
 
16.4.2018 9:52:00

Održana TAIEX-REGIO međunarodna radionica o provedbi registra ugovora i korištenju podataka u sustavima e-nabave

Dana 13. travnja 2018., u zagrebačkom hotelu Palace održana je „TAIEX-REGIO međunarodna radionica o provedbi registra ugovora i korištenju podataka u sustavima e-nabave“. Radionicu je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Europskom komisijom. Na radionici je prisustvovalo preko 70 sudionika iz Republike Hrvatske, država članica EU i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU.
20.3.2018 12:37:00

Pitanje primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nabavu usluge projektantskog nadzora, a vezano za Stručno mišljenje Hrvatske komore arhitekata usvojeno na sjednici Upravnog odbora od 25. siječnja 2018.

Prije svega ističemo da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave, nadležno za stručnu pomoć u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika, i sl. Dakle, Hrvatska komora arhitekata, kao strukovna udruga arhitekata u Republici Hrvatskoj, nije nadležna za davanje mišljenja o primjeni Zakona o javnoj nabavi.
1.2.2018 9:16:00

Obavijest nositeljima certifikata

Zbog velikog broja zahtjeva za obnovu certifikata u javnoj nabavi s istekom valjanosti 13. siječnja 2018., a koji su pristigli krajem prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. godine, obavještavamo podnositelje zahtjeva da su zahtjevi u obradi te će biti isporučeni na adrese koje su navedene u zahtjevu. Također vas obavještavamo da status svog certifikata možete provjeriti i u Registru certifikata koji se tjedno ažurira s novim podacima.  
10.1.2018 14:19:00

Savjetovanje o opsegu i strukturi priručnika Komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija započela ciljano savjetovanje o opsegu i strukturi priručnika Komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi.

Savjetovanje je usmjereno na one koji su uključeni u politiku i praksu društveno odgovorne javne nabave, kao što su središnje i lokalne vlasti, javni i sektorski naručitelji, poduzeća i organizacije socijalne ekonomije, neprofitne i nevladine organizacije, međunarodne organizacije, sindikati, sektorska udruženja i udruženja dobavljača te pojedinci iz akademske zajednice i privatnog sektora koji se zanimaju za društveno odgovornu javnu nabavu.Ovim se ciljanim savjetovanjem žele dobiti povratne informacije dionika o opsegu i strukturi priručnika Europske komisije o društveno odgovornoj javnoj nabavi. Komisiju posebno zanima kakve bi smjernice trebalo objaviti, kako bi one trebale izgledati i kako na najbolji način iskoristiti prikupljene primjere dobre prakse. Rezultati će se uključiti u novi priručnik o društveno odgovornoj javnoj nabavi i moguće dodatne dokumente. 

Pozivamo vas da se uključite u ovo savjetovanje putem internetskih stranica Komisije koje su dostupne OVDJE.

20.12.2017 10:22:00

NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2018.

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija na temelju ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU te 2009/81/EZ donijela akte kojima se od 1. siječnja 2018. mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti).
12.12.2017 13:24:00

Studija o mjerenju korištenja javne nabave na strateški način radi stimuliranja inovacija u digitalnoj ekonomiji

Obavještavamo korisnike da Europska komisija (DG CNECT) trenutno izrađuje studiju u suradnji s društvom PricewaterhouseCoopers pod nazivom Studija o mjerenju korištenja javne nabave na strateški način radi stimuliranja inovacija u digitalnoj ekonomiji.

Cilj istraživanja je prikupiti kvalitativne dokaze o napretku u različitim državama članicama u provođenju mjera politike koje pridonose uvođenju politike nabave inovacije te prikupljanju primjera dobre prakse u ovom području.

S obzirom da je istraživanje, odnosno studija adresirana, između ostaloga, i prema stručnjacima u javnoj nabavi koji se bave inovacijama pozivamo vas da se uključite u ovo istraživanje popunjavanjem upitnika koji je dostupan OVDJE 
12.12.2017 13:15:00

Javno savjetovanje - Nacrt smjernica o inovativnoj javnoj nabavi

Obavještavamo korisnike da je Europska komisija  pokrenula javno savjetovanje u vezi s nacrtom smjernica o inovativnoj javnoj nabavi. Tekst nacrta smjernica dostupan je OVDJE, a više informacija o dotičnom dokumentu i procesu savjetovanja možete pronaći OVDJE

Savjetovanje je otvoreno do 2. siječnja 2017. godine, a u njemu možete sudjelovati putem upitnika koji je dostupan OVDJE.
28.11.2017 10:02:00

Svi termini pisanog ispita u prosincu 2017. godine su popunjeni

Obavještavamo korisnike da su svi termini održavanja pisanog ispita u prosincu 2017. godine popunjeni.
13.10.2017 11:13:00

Objavljena dva nova pravilnika

Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama br. 101/2017 od 12. listopada 2017. objavljena dva nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016 i to: 

Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi 
(NN 101/2017) te

Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
 (NN 101/2017).
10.7.2017 13:01:00

Objavljena tri nova pravilnika

Obavještavamo korisnike da su u Narodnim novinama br. 65/2017 od 7. srpnja 2017. objavljena tri nova pravilnika donesena na temelju ZJN 2016 i to:

Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 (NN 65/17),

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/17) i

Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17).

Pravilnici stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama (tj. 15. srpnja 2017.), osim članka 10. stavka 3. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

26.6.2017 14:34:00

Objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

Objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu
 
11.1.2017 8:24:00

Podsjetnik na obveze iz Zakona o javnoj nabavi

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi za 2016. godinu te o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti za 2016. godinu.
22.12.2016 12:08:00

ZJN 2016

Obavještavamo dionike da je u Narodnim novinama br. 120/2016 od 21.12.2016. godine objavljen novi Zakon o javnoj nabavi, koji stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.
22.12.2016 11:57:00

Javno savjetovanje - Novi obrasci obavijesti javne nabave

Obavještavamo dionike da je Europska komisija pokrenula javno savjetovanje u svezi novih obrazaca za obavijesti javne nabave.
20.12.2016 14:27:00

Održana konferencija "Zakon o javnoj nabavi"

U utorak, 20. prosinca 2016. godine održana je konferencija "Zakon o javnoj nabavi" u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
Otvarajući konferenciju potpredsjednica Vlade i ministrica dr. sc. Martina Dalić rekla je kako je novi Zakon o javnoj nabavi kvalitetan alat koji omogućava da javna nabava bude jednostavnija za one koji se javljaju na postupke nabave, a isto tako i da daje bolje rezultate u kvaliteti proizvoda i usluga koje nabavljaju naručitelji, te u konačnici i cijeni.

Prezentacije možete preuzeti ovdje:

 
Prezentacija 1

Prezentacija 2

Prezentacija 3


Vodič kroz nova pravila javne nabave možete preuzeti OVDJE   


 
Stranica 1 od 3. Ukupno: 50 zapisa.
«»
02.12.2016