Portal javne nabave

Vijesti


5.10.2016 11:12:00

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti EOJN RH

Obavještavamo dionike u sustavu javne nabave da je Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske objavljen u Narodnim novinama br. 88/2016 od 30. rujna 2016. te da isti stupa na snagu 8. listopada 2016.
 
26.9.2016 9:24:00

Novi način objave u postupcima javne nabave velike vrijednosti

Obavještavamo dionike u sustavu javne nabave da će se od 1. listopada 2016. godine obavijesti o javnoj nabavi u postupcima javne nabave velike vrijednosti objavljivati u EOJN RH (tj. na nacionalnoj razini) tek nakon njihove objave u „Tenders Electronic Daily“ (TED-u) - Dodatku Službenom listu Europske unije, a najkasnije u roku od 48 sati od dana slanja na objavu, ako naručitelj u tom roku nije obaviješten o objavi u TED-u. Navedeno postupanje sukladno je članku 52. stavku 1. Direktive 2014/24/EU o javnoj nabavi  te članku 72. stavku 1. Direktive 2014/25/EU i predstavlja daljnje usklađivanje sustava EOJN RH te TED-a vezano uz objavu obavijesti javne nabave iznad EU pragova.
8.7.2016 10:27:00

Objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu

Objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. 
Izvješće možete preuzeti OVDJE.
 
16.5.2016 14:36:00

Zaključeno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi

S danom 13. svibnja 2016. zaključeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“.
27.4.2016 14:12:00

Održana konferencija “Novine vezane uz novi zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava“

Ministarstvo gospodarstva, potaknuto velikim interesom gospodarstvenika, ali i šire javnosti o nacrtu prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi, organiziralo je konferenciju “Novine vezane uz novi zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava“ na kojoj su predstavljene novine koje donosi novi zakon.

Prezentacije možete preuzeti ovdje:

Prezentacija 1

Prezentacija 2

Prezentacija 3

 
21.4.2016 12:08:00

POSTUPCI JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI OD 18. TRAVNJA 2016. – IZRAVAN UČINAK DIREKTIVE 2014/24/EU I 2014/25/EU

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive  2004/18/EZ i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ stupile su na snagu 17. travnja 2014., a rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo država članica je do 18. travnja 2016. godine.
18.4.2016 14:02:00

Objavljen objedinjeni Registar certifikata u području javne nabave

Izvadak iz Registra objavljuje se na ovom Portalu i kvartalno ažurira te omogućava uvid u osnovne podatke o osobama koje posjeduju važeći certifikat.
21.3.2016 11:59:00

GOSTUJUĆE PREDAVANJE „SUZBIJANJE KORUPCIJE U JAVNOJ NABAVI“

17. ožujka 2016., na Ekonomskom fakultetu Split – podružnica Zagreb, a u sklopu kolegija „Javna nabava“, predstavnici Uprave za javnu nabavu održali su predavanje na temu „Suzbijanje korupcije u javnoj nabavi“.
 
17.3.2016 14:21:00

ODRŽANA ZAVRŠNA RADIONICA E-JAVNA NABAVA U VUKOVARU

U Županijskoj komori Vukovar, 15. ožujka 2016., održana je šesta, a ujedno i završna radionica na temu predstavljanja sustava elektroničke javne nabave u organizaciji MINGO, HGK i NN d.d.
4.3.2016 12:27:00

ODRŽANA RADIONICA E-JAVNA NABAVA U VARAŽDINU

U Županijskoj komori Varaždin održana je četvrta po redu radionica na temu predstavljanja sustava elektroničke javne nabave u organizaciji MINGO, HGK i NN d.d.
2.3.2016 13:59:00

Suradnja MINGO-HGK

MINGO nastavlja suradnju s HGK u provedbi izobrazbe u sustavu javne nabave te je u pripremi novi sporazum o poslovnoj suradnji.
1.3.2016 12:05:00

RADIONICE E-JAVNA NABAVA

Ministarstvo gospodarstva u suradnji s HGK i NN d.d., iniciralo je zajedničku suradnju na aktivnostima promocije e-javne nabave i edukacije gospodarstvenika kroz radionice u šest velikih hrvatskih gradova.
29.2.2016 10:15:00

INTERNA EDUKACIJA

Upravi za sustav javne nabave u proteklih šest mjeseci pridružio se tim novih djelatnika. Kako bi se ubrzala prilagodba novoj radnoj okolini te osiguralo upoznavanje sa svim segmentima djelatnosti Uprave za sustav javne nabave započele su interne edukacije djelatnika.
26.2.2016 15:38:00

ODRŽAN DAN OTVORENIH VRATA

U petak 26. veljače 2016., Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva održala je još jedan u nizu „Dan otvorenih vrata“, a u sklopu dobre prakse neposredne razmjene mišljenja te pružanja odgovora na pitanja od strane naših stručnjaka za sustav javne nabave.
26.2.2016 15:19:00

UNAPREĐENJE ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA I POSLOVNIH PROCESA

U Upravi za sustav javne nabave započeo je proces unapređenja elektroničkog sustava poslovanja, a kako bi se postigla još veća učinkovitost u svakodnevnom poslovanju te uveli noviteti u sam proces.
7.1.2016 16:15:00

Standardni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi. 
17.12.2015 8:14:00

Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2016.

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2016. godine.
30.10.2015 14:02:00

Smjernice EK o javnoj nabavi za praktičare

Europska komisija je objavila publikaciju pod naslovom "Javna nabava - Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondovas ciljem da se javnim službenicima diljem EU-a olakša prepoznavanje i izbjegavanje najčešćih pogrešaka u javnoj nabavi za projekte koji se sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
10.9.2015 15:16:00

Komunikacija Komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize dana 9. rujna 2015. godine donijela Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM(2015) 454 final. Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave. Komunikaciju možete pronaći OVDJE.
8.5.2015 10:24:00

Javno savjetovanje - Procjena učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje u vezi s procjenom učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ o pravnim lijekovima u području javne nabave.
Stranica 2 od 3. Ukupno: 50 zapisa.
02.12.2016