Portal javne nabave

Vijesti


17.12.2015 8:14:00

Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2016.

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2016. godine.
30.10.2015 14:02:00

Smjernice EK o javnoj nabavi za praktičare

Europska komisija je objavila publikaciju pod naslovom "Javna nabava - Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondovas ciljem da se javnim službenicima diljem EU-a olakša prepoznavanje i izbjegavanje najčešćih pogrešaka u javnoj nabavi za projekte koji se sufinanciraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.
10.9.2015 15:16:00

Komunikacija Komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize dana 9. rujna 2015. godine donijela Komunikaciju o propisima o javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM(2015) 454 final. Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave. Komunikaciju možete pronaći OVDJE.
8.5.2015 10:24:00

Javno savjetovanje - Procjena učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje u vezi s procjenom učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ o pravnim lijekovima u području javne nabave.
22.4.2015 11:38:00

Javno savjetovanje - Zaštita prava intelektualnog vlasništva u javnoj nabavi

Europska komisija pokrenula javno savjetovanje u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. 
16.12.2013 11:34:00

EU pragovi

Vrijednosti europskih pragova od 1. siječnja 2014.
2.5.2013 16:45:00

Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude

Uprava za sustav javne nabave izradila je smjernice Smjernice br. 1. Kriteriji za odabir ponude.
2.5.2013 16:40:00

Strategija razvoja elektroničke javne nabave

Vlada Republike Hrvatske 2. svibnja 2013. godine donijela je Strategiju razvoja elektroničke javne nabave u Republici Hrvatskoj 2013.-2016.
2.5.2013 16:00:00

Podsjetnik na obveze iz Zakona o javnoj nabavi

Uprava za sustav javne nabave izradila je Podsjetnik na obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi - Planovi nabave, registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukob interesa.
26.10.2012 16:28:00

Godišnja analiza EK o implementaciji javne nabave

Europska komisija je donijela Godišnju analizu o implementaciji javne nabave (Annual Public Procurement Implementation Review). 
26.10.2012 16:06:00

Konzultacije EK za e-račun

Europska komisija započela je javne konzultacije vezano uz uporabu e-računa u kontekstu javne nabave. 
22.9.2011

Završna svečanost IPA projekta

U utorak 20. rujna 2011. godine u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva održana je završna svečanost IPA twinning light projekta „Jačanje kapaciteta za sprječavanje nepravilnosti u postupcima javne nabave”...
22.9.2011

Konferencija i sprječavanju nepravilnosti u postupcima javne nabave

U sklopu IPA twinning light projekta „Jačanje kapaciteta za sprječavanje nepravilnosti u postupcima javne nabave“ 19. rujna 2011. godine u Zagrebu održana je konferencija “Sprječavanje nepravilnosti u postupcima javne nabave...

Održana konferencija "Zakon o javnoj nabavi"

U utorak, 20. prosinca 2016. godine održana je konferencija "Zakon o javnoj nabavi" u organizaciji Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Konferenciju je otvorila
Otvarajući konferenciju potpredsjednica Vlade i ministrica dr. sc. Martina Dalić rekla je kako je novi Zakon o javnoj nabavi kvalitetan alat koji omogućava da javna nabava bude jednostavnija za one koji se javljaju na postupke nabave, a isto tako i da daje bolje rezultate u kvaliteti proizvoda i usluga koje nabavljaju naručitelji, te u konačnici i cijeni.


Stranica 2 od 2. Ukupno: 34 zapisa.
«»
02.12.2016