Portal javne nabave

Pregovarački postupak, žurnost - potres

Europski okvir za javnu nabavu pa tako i Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16; dalje u tekstu: ZJN 2016), omogućuje da se procedure javne nabave prilagode situacijama iznimne žurnosti, a ono što je neophodno nabavi u roku od nekoliko dana, čak i nekoliko sati.
 
Pregovarački postupak bez prethodne objave omogućuje javnim naručiteljima da direktno pregovaraju s potencijalnim ugovarateljima pri čemu nema zahtjeva za objavu postupka, rokova, minimalnog broja natjecatelja koje treba pozvati. Jedini zahtjev je da se potencijalni ugovaratelj, ako već nije registriran,  registrira u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kako bi mu se mogao poslati poziv na inicijalnu dostavu ponude s dokumentacijom o nabavi. Na temelju inicijalnih ponuda može se dodijeliti ugovor sposobnom ponuditelju, ako se tako odredi dokumentacijom o nabavi. Naručitelj je obvezan objaviti samo obavijest o sklopljenom ugovoru u roku od 30 dana od njegova sklapanja.
 
Dakle, u onim okolnostima iznimne žurnosti koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti, a gdje nije moguće primijeniti redovne rokove (pa ni one skraćenog otvorenog postupka), naručitelji mogu primijeniti pregovarački postupak bez prethodne objave postupka iz razloga iznimne žurnosti sukladno članku 131. stavku 1. točki 3. ZJN 2016. Iznimno, sukladno članku 253. ZJN 2016, javni naručitelj može odustati od isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg je stečen razlog za isključenje iz članaka 251. i 252. ZJN 2016 zbog bitnih zahtjeva koji se odnose na javni interes kao što je javno zdravlje ili zaštita okoliša.
 
Uslijed Odluke o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/21) te stalnih dodatnih podrhtavanja tla koji prouzrokuju dodatne štete i utječu na planiranje naručitelja, mišljenje je ovoga tijela da se okolnosti i potrebe za žurnom nabavom neke robe, radova i usluga, u svrhu zadovoljenja najnužnijih životnih potreba na pogođenom području i sanacije objekata mogu smatrati nepredvidivima za svakog javnog naručitelja što daje temelj za primjenu opisanog postupka.
 
Dodatno, skrećemo pozornost da postupci obuhvaćaju razdoblje do pronalaska stabilnijih rješenja, odnosno provedbe redovnih postupaka temeljem kojih će se sklapati ugovori i okvirni sporazumi za potrebnu robu, radove i usluge.
 
Ovaj postupak, kao i ZJN 2016, ne primjenjuje se na pojedinačne jednostavne nabave vrijednosti ispod 200.000 kn za robu i usluge, odnosno 500.000 kn za radove.
 
22.01.2021