Portal javne nabave

Promjena modela propisanog postupka sklapanja okvirnog sporazuma kao bitna izmjena

Člankom 9. stavkom 9. Pravilnika propisano je da nakon okončanja prethodnog savjetovanja naručitelj smije izmijeniti prethodno objavljeni opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora pod uvjetom da te izmjene nisu značajne.
S obzirom na obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora) koji je naručitelj obvezan objaviti u okviru prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije početka otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave, mišljenja smo da pitanje podataka koji se odnose na model propisanog postupka sklapanja okvirnog sporazuma ne predstavlja obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi koji naručitelj mora objaviti u okviru prethodnog savjetovanja, pa smo mišljenja da niti izmjena podataka o modelu okvirnog sporazuma kojeg naručitelj namjerava sklopiti ne predstavlja bitnu izmjenu koja bi zahtijevala ponovljeni postupak savjetovanja. 
19.03.2018