Portal javne nabave

Što kada naručitelj ne objavi i ne odgovori na upit koji mu je poslan u okviru savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Gospodarski subjekt može tijekom postupka javne nabave, ako isti slijedi nakon prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, koristiti zakonsku mogućnost propisanu člankom 202. ZJN 2016 (uputiti naručitelju zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom za nadmetanje), na koji zahtjev je naručitelj obvezan odgovoriti bez odgode, odnosno najkasnije tijekom šestog/četvrtog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, ako je zahtjev dostavljen naručitelju pravodobno.
Gospodarski subjekt može izjaviti i žalbu u odnosu na činjenicu propuštanja naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljeni zahtjev za dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom za nadmetanje. Također, gospodarski subjekt može izjaviti žalbu tijekom postupka javne nabave i u odnosu na druge okolnosti, sukladno člancima 406. do 414. ZJN 2016.
19.03.2018