Portal javne nabave

Može li naručitelj cijenu ponude u dokumentaciji o nabavi odrediti na način da bude promjenjiva i nepromjenjiva

Člankom 6. stavcima 1. do 4. Pravilnika propisano je da naručitelj u dokumentaciji o nabavi određuje je li cijena ponude promjenjiva ili nepromjenjiva. Promjenjiva cijena je cijena koja se tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma može mijenjati, a nepromjenjiva cijena je cijena koja tijekom trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ostaje nepromijenjena. Ako je cijena ponude promjenjiva naručitelj mora u dokumentaciji o nabavi odrediti način i uvjete izmjene cijene.
Pitanje propisivanja cijene kao nepromjenjive, na način da se ponuditelj drži ponuđene cijene u slučajevima kada se ista poveća na tržištu, bez uvećanja iste sukladno povećanju cijene na tržištu, nije predmet propisa o javnoj nabavi, već drugih propisa kojima je regulirano pitanje ravnopravnosti ugovornih strana i razmjernosti ugovornih obveza.
 
19.03.2018