Portal javne nabave

Jamstvo za izvršenje okvirnog sporazuma i jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sklopljenih temeljem okvirnog sporazuma?

U slučaju provedbe postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma koji obvezuje na izvršenje sukladno članku 214. stavku 1. točki 2. ZJN 2016, naručitelj može tražiti jamstvo za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma. U tom slučaju u dokumentaciji o nabavi navodi da će jamstvo biti naplaćeno u slučaju neurednog ispunjenja ugovora sklopljenih temeljem tog okvirnog sporazuma.
Pri tome napominjemo da naručitelj pored jamstva za uredno ispunjenje okvirnog sporazuma ne može tražiti istovremeno i jamstvo za uredno ispunjenje svakog pojedinog ugovora koji se sklapa temeljem tog okvirnog sporazuma jer bi se radilo o dvostrukom jamstvu za isti ugovor.
Napominjemo da, kada se radi o postupku javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma koji ne obvezuje na sklapanje ugovora sukladno članku 214. stavku 1. točki 3. ZJN 2016, naručitelj može tražiti samo jamstvo za uredno ispunjenje ugovora sklopljenih na temelju tog okvirnog sporazuma.