Portal javne nabave

Postupanje sukladno odredbama članka 341. ZJN 2016

U odredbama članaka 339. do 345. ZJN 2016 određene su sektorske djelatnosti. Sektorski naručitelji su naručitelji u smislu članka 7. stavka 1.  ZJN 2016, koji obavljaju jednu ili više djelatnosti navedenih u člancima od 339. do 345. ZJN 2016, među kojima su i djelatnosti u području vodoopskrbe. Odredba članka 341. stavka 1. točke 1. ZJN 2016. propisuje da su iste djelatnosti: 1. pružanje fiksnih mreža ili upravljanje fiksnim mrežama namijenjenih pružanju usluge javnosti u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom pitke vode i 2. isporuka pitke vode takvim mrežama.
Sukladno članku 335. stavku 1. ZJN 2016, dio treći Zakona primjenjuje sektorski naručitelj kada nabavlja robu, radove ili usluge za potrebe obavljanja sektorske djelatnosti. Stavak drugi istog članka Zakona određuje da ako nije drugačije propisano dijelom trećim Zakona, sektorski naručitelj primjenjuje odredbe dijela drugog istog Zakona.