Portal javne nabave

Kome je naručitelj obvezan dostaviti sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave sukladno članku 301. stavku 5. ZJN 2016

Članak 301. stavak 5. ZJN 2016 propisuje da je javni naručitelj obvezan sve odluke koje donosi u postupcima javne nabave dostaviti sudionicima putem EOJN RH neposredno svakom pojedinom sudioniku ili javnom objavom.
Sudionicima javne nabave se smatraju svi oni gospodarski subjekti odnosno ponuditelji koji su pravodobno dostavili zahtjeve za sudjelovanje ili ponude u postupku javne nabave.