Portal javne nabave

Sukob interesa u smislu članka 76. ZJN

Član Fakultetskog vijeća istovremeno je i član Upravnog vijeća gospodarskog subjekta koji planira provesti postupak javne nabave, a za predmet nabave za koji bi fakultet kao ponuditelj sudjelovao  u tom postupku.
Utvrđivanje činjenice je li Fakultetsko vijeće upravno, upravljačko i nadzorno tijelo Fakulteta nije u nadležnosti Uprave za politiku javne nabave sukladno članku 436. ZJN 2016, međutim, ukoliko je odgovor na to pitanje potvrdan, tada se njegovi članovi smatraju predstavnikom naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016.
S obzirom na naprijed navedeno te da odredbe članka 76. stavka 1. ZJN 2016, između ostalog, propisuju da sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, mišljenja smo da bi se u konkretnom slučaju radilo o sukobu interesa u smislu ZJN 2016 (ukoliko je Fakultetsko vijeće upravno, upravljačko i nadzorno tijelo Fakulteta) tim više što bi član Upravnog vijeća spomenutog gospodarskog subjekta (ujedno i član Fakultetskog vijeća) trebao biti u timu koji bi radio na projektu za koji bi postupak javne nabave proveo taj isti gospodarski subjekt kao naručitelj.