Portal javne nabave

Izuzeće propisano člankom 30. stavkom 1. točkama 5. i 6. ZJN 2016

Člankom 30. stavkom 1. točkama 5. i 6. ZJN 2016, propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika u arbitraži ili mirenju u državi članici, trećoj zemlji ili pred međunarodnom instancijom arbitraže ili mirenja, ili u postupku pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim sudovima, tribunalima ili institucijama te na usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža tijekom pripreme bilo kojeg od navedenih postupaka ili ako postoji konkretna naznaka i velika vjerojatnost da će pravna stvar na koju se savjet odnosi postati predmet takvih postupaka.
S obzirom na to da je člankom 3. točkom 4. ZJN 2016 definiran pojam „država članica“, a to je država članica Europske unije, mišljenja smo da su ugovori o javnoj nabavi za usluge pravnog zastupanja stranaka od strane odvjetnika i usluge pravnog savjetovanja koje odvjetnik pruža sukladno odredbi članka 30. stavka 1. točka 6. ZJN 2016, izuzeti od primjene Zakona, neovisno o tome pruža li odvjetnik te usluge u Republici Hrvatskoj ili u nekoj drugoj članici Europske unije.