Portal javne nabave

Može li se temeljem okvirnog sporazuma, sklopljenog na razdoblje od četiri godine, sklopiti ugovor o javnoj nabavi do ukupnog iznosa predviđenog okvirnim sporazumom, iako bi se realizacija ugovora proširila i na razdoblje koje nije obuhvaćeno okvirnim sporazumom

Okvirni sporazum je, sukladno članku 2. točki 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina.
 
Ukoliko provodi postupak javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma naručitelj u pozivu na nadmetanje mora odrediti „podatak o planiranom trajanju okvirnog sporazuma“.
 
Ako je naručitelj tijekom trajanja okvirnog sporazuma ugovorio, odnosno nabavio robu, usluge odnosno radove u vrijednosti manjoj od ukupnog iznosa predviđenog okvirnim sporazumom, mišljenja smo da u vremenu trajanja odnosno važenja okvirnog sporazuma, pod uvjetima određenima okvirnim sporazumom, može sklopiti pojedinačni ugovor o javnoj nabavi čije je izvršenje duže od razdoblja trajanja samog okvirnog sporazuma.
 
Dakle, ugovori koji se temelje na okvirnom sporazumu trebaju se dodijeliti prije isteka roka na koji je sklopljen okvirni sporazum, ali trajanje pojedinih ugovora koji se sklapaju temeljem okvirnog sporazuma ne trebaju se podudarati s trajanjem tog okvirnog sporazuma, nego po potrebi može biti dulje ili kraće.