Portal javne nabave

Primjena odredbe članka 105. stavka 6. točke 2. Zakona o javnoj nabavi

Ugovorne strane izvršavaju ugovor o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Javni naručitelj obvezan je kontrolirati je li izvršenje ugovora o javnoj nabavi u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji za nadmetanje i odabranom ponudom. Člankom 105. stavkom 4. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se „izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja smatraju novim ugovorom za koji je javni naručitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora“.
 
Članak 105. stavak 6. Zakona propisuje slučajeve u kojima se izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova izvršenja, neće smatrati bitnim izmjenama u smislu stavka 4. istoga članka, koji određuje što se smatra bitnom izmjenom ugovora tijekom izvršenja. Člankom 105. stavkom 6. točkom 2. Zakona propisano je da se „izmjene ugovora o javnoj nabavi neće se smatrati bitnim izmjenama ugovora u smislu stavka 4. ovoga članka u ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja je od 10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi“.
 
U pogledu predmetne odredbe evidentno je da ista jednoznačno i nedvojbeno propisuje da se izmjene ugovora o javnoj nabavi neće smatrati bitnim izmjenama ugovora u smislu stavka 4. istog članka Zakona, u slučaju ako je ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja od 10% iznosa osnovnog ugovora o javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj nabavi.
Predmetni Zakon odnosno spomenuta odredba članka 105. stavka 6. točke 2., ne propisuje još posebne uvjete za njenu primjenu, a niti se vezuje na troškovničke ili vantroškovničke stavke, niti stavlja u kontekst naknadnih, dodatnih, nepredviđenih, iznenadnih, hitnih, nužnih ili drugih radova. Slijedom toga, ovisno o određenim uvjetima i posebnostima konkretnog slučaja, na svakom naručitelju je teret dokazivanja okolnosti koje opravdavaju primjenu te odredbe. Davanje mišljenja Ministarstva da li se u primjeni spomenute odredbe radi o „vantroškovničkim“ stavkama ili mogućnosti redefiniranja pojedinih već utanačenih stavaka, te radi li se o povećanju ili smanjenju iznosa osnovnog ugovora, nije jednoznačno moguće, obzirom da to ovisi o specifičnostima i okolnostima svakog pojedinog slučaja.