Portal javne nabave

Primjenjuje li se odredba članka 105. stavka 6. točke 2. Zakona o javnoj nabavi, a u vezi s odredbom članka 186. Zakona i na ugovore o javnoj nabavi sklopljene prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, Nar.nov. br. 83/13

U pogledu mogućnosti primjene odredbe članka 105. stavka 6., a u vezi s člankom 186. Zakona, vidljivo je da spomenuta odredba članka 186. Zakona prijelazna odredba koja propisuje da se postupci nabave pokrenuti do stupanja na snagu tog Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršavaju prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme započinjanja postupka nabave. Vidljivo je da se u toj odredbi radi o „postupcima nabave“, a za razliku od toga, odredba članka 105. stavka 6. Zakona propisuje, kako to i sam naslov članka navodi, pitanja vezana za „izvršenje ugovora o javnoj nabavi“. Znači, ne radi se o istim pitanjima, te kako Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi iz srpnja 2013. godine (NN br. 83/2013) ne propisuje određena izuzeća ili uvjete po pitanju već sklopljenih ugovora koji su u izvršenju, proizlazi da se odredba članka 105. stavka 6. može primijeniti u izvršenju svih, pa i već prije sklopljenih ugovora o javnoj nabavi.