Portal javne nabave

Može li ponuditelj iskazati cijenu ponude u iznosu od 0,00 kuna

S obzirom da je člankom 2. točkom 26. Zakona ugovor o javnoj nabavi definiran kao naplatni ugovor („Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga“), mišljenja smo da nije moguće iskazati cijenu ponude u iznosu od nula kuna, odnosno sa stajališta ovoga Ministarstva u pogledu javne nabave takva ponuda nije prihvatljiva, a s obzirom i na limite primjene tog Zakona veće od 200/500 tisuća kuna procijenjene vrijednosti nabave.    
 
Uz to treba imati u vidu i porezne propise, odnosno pitanje plaćanja poreza na dodanu vrijednost, s obzirom da se u slučaju izvršenja određenih radova ili usluga ili isporuke robe radi o predmetu oporezivanja, odnosno obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost (primjerice, darovi i donacije nisu oslobođeni od plaćanja tog poreza).