Portal javne nabave

Smjernice

SMJERNICE

S ciljem pomoći dionicima sustava javne nabave Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva izrađuje smjernice usmjerene na praktičnu razradu primjene određenih zakonskih instituta u području javne nabave, odnosno faza procesa javne nabave. 


          Smjernice:  Kriteriji za odabir ponude

Smjernice iz travnja 2013. godine dostupne su OVDJE.

Smjernice obrađuju kriterije za odabir ponude, najnižu cijenu i ekonomski najpovoljniju ponudu. S obzirom na potrebe sustava, naglasak je stavljen na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, uključujući i primjere koji mogu pomoći naručiteljima u primjeni tog kriterija.


Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom.

Smjernice iz srpnja 2022. godine dostupne su OVDJE. 

Svrha predmetnih Smjernice je pružiti informacije dionicima u sustavu javne nabave o potrebnim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom. 

 

Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave

Smjernice iz kolovoza 2022. godine dostupne su OVDJE. 

Cilj Smjernica, je ukazati malim i srednjim poduzećima na mogućnosti i prednosti sudjelovanja u postupcima javne nabave te potaknuti naručitelje da u okviru zakonskih i podzakonskih odredbi iz područja javne nabave omoguće sudjelovanje većeg broja malih i srednjih poduzeća.


Smjernice za jednostavnu nabavu 

Smjernice iz rujna 2022. godine dostupne su OVDJE. 


Smjernicama se pojašnjavaju odredbe propisa koji uređuju jednostavnu nabavu i daju upute naručiteljima za provedbu postupaka jednostavne nabave, pri čemu se naglasak stavlja na transparentnost postupanja naručitelja kako bi svi gospodarski subjekti koji sudjeluju u tim postupcima i zainteresirana javnost imali uvid u sve relevantne podatke o provedbi postupaka jednostavne nabave.
 

 

19.09.2022