Portal javne nabave

Prijava zabranjenih sporazuma u postupcima javne nabave

Prijavite Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja zabranjeni sporazum u postupcima javne nabave na slijedećoj poveznici: https://www.aztn.hr/prijava-zabranjenih-sporazuma-u-postupcima-javne-nabave/