Portal javne nabave

Registri ugovora i okvirnih sporazuma do 1.1.2018.

Objedinjeni popis poveznica na registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 

Objedinjeni popis poveznica na registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - status na dan 16. listopada 2017. godine

 

Pojedinačni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 
U ovom zip dokumentu dostupni su objavljeni pojedinačni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma naručitelja koji nisu imali mogućnost objave na internetskim stranicama te su ih dostavili Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva radi objave na Portalu javne nabave. Broj dokumenta jednak je broju koji je uz naziv pojedinačnog naručitelja naveden u gornjoj tablici  s objedinjenim popisom poveznica. 


NAPOMENA: Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), planovi nabave i registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma od 1. siječnja 2018. godine objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.