Portal javne nabave

Planovi nabave i registri ugovora

PODSJETNIK NA OBVEZE NARUČITELJA U VEZI S PLANOVIMA NABAVE TE REGISTRIMA UGOVORA

Podsjetnik Ministarstva gospodarstva na obveze temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) u vezi s planovima nabave te registrima ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete pronaći OVDJE.

OBRASCI PLANA NABAVE I REGISTRA UGOVORA

U cilju olakšanja izrade korisnicima te jednoobraznosti prakse Uprava za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva izradila je ogledne primjerke obrazaca plana nabave i registra ugovora.

Ogledni primjerak obrasca plana nabave možete pronaći OVDJE, dok ogledni primjerak obrasca registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete pronaći OVDJE.


DOSTAVA POVEZNICA NA PLANOVE NABAVE I REGISTRE UGOVORA
 

Podatke o internetskim stranicama na kojima su objavljeni planovi nabave, odnosno  registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma dostavljate na adresu info_javnanabava@mingo.hr.

Pri dostavi je u tekstu poruke uz poveznicu potrebno navesti i potpuni naziv naručitelja na kojeg se plan ili registar odnosi.Planovi nabave


Sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda) naručitelji za proračunsku ili poslovnu godinu donose plan nabave, pri čemu su javni naručitelj obvezni plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku 60 dana od dana donošenja proračuna, odnosno financijskog plana. Poveznicu na internetske stranice na kojima su objavili plan nabave, javni naručitelji moraju dostaviti Upravi za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva koja objedinjuje popis svih dostavljenih poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave javnih naručitelja.

 
Ako javni naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, Upravi za sustav javne nabave dostavlja u elektroničkom obliku svoj plan nabave te sve njegove kasnije izmjene i dopune radi objave na Portalu javne nabave, pri čemu je za točnost podataka odgovoran javni naručitelj.


Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda ) naručitelji su obvezni voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci.
 
Naručitelji su obvezni registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objaviti na internetskim stranicama, a nakon prve objave registra Upravi za sustav javne nabave dostaviti podatke o internetskim stranicama na kojima je objavljen. Uprava za sustav javne nabave objedinjuje popis svih dostavljenih poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri svih naručitelja.
 
Ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, Upravi za sustav javne nabave dostavljat će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma radi objave na Portalu javne nabave, pri čemu je za točnost podataka odgovoran naručitelj.