Portal javne nabave

Zakoni

JAVNA NABAVA


Od 11. litopada 2022. godine: 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 114/2022) 


Od 1. siječnja 2017. godine:

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/2016) - ZJN 2016Do 31. prosinca 2016. godine:

- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/2011)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 83/2013)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 143/2013)

- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-1678/2013 od 19. prosinca 2013. (Narodne novine br. 13/2014)


KONCESIJE

- Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 69/17)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (Narodne novine br. 107/20)


JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine br. 78/12)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine br. 152/14)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu 
(Narodne novine br. 114/18)DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

- Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 18/13)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 127/13)

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 74/14)
 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 98/19)
 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine br. 41/21)