Dežurni savjetnik Savjetnik Informacije i savjeti iz područja javne nabave utorkom i četvrtkom 9-12h tel: 01 4677 178
 
 
 
 
 
 
zejn
 
Portal javne nabave

Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ donijela je sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava velike vrijednosti):

Također, objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-418 od 16. 12. 2015.)  u kojoj su nove vrijednosti europskih pragova iz gore navedenih Uredaba preračunate u kune.

Nadalje, 
Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU donijela je sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti pragova za primjenu istih, a koji će se primjenjivati nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno zakonodavstvo: 
Također, i za ove Uredbe objavljena je KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-392 od 25. 11. 2015.)  u kojoj su vrijednosti europskih pragova preračunate u kune.
17.12.2015