Portal javne nabave

Obnavljanje certifikata

Sukladno odredbi članka 7. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 06/12 i 125/14, dalje u tekstu: Pravilnik) zahtjev za obnavljanje certifikata u području javne nabave dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za sustav javne nabave najranije 6 mjeseci prije isteka, a najkasnije do datuma isteka  valjanosti važećeg certifikata. Zahtjev za obnavljanje certifikata mora sadržavati sve podatke iz članka 7. stavka 3. i 4. Pravilnika.

Zahtjevi se mogu dostaviti:
1. poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
2. elektroničkom poštom na adresu: snjezana.kovac@mingo.hr 
3. telefaksom na broj: 01/6106604.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Pravilnika osoba koja propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata u roku propisanom  u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, gubi pravo na obnavljanje certifikata te je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje.
 
VAŽNA OBAVIJEST ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA OBNAVLJANJE CERTIFIKATA
S obzirom da se zahtjevi za obnavljanje certifikata mogu dostaviti poštom, elektroničkom poštom ili telefaksom MOLIMO VAS DA ODABERETE SAMO JEDAN NAČIN DOSTAVE. Primjerice, ukoliko ste zahtjev za obnovu certifikata uputili elektroničkim putem nije ga potrebno dostavljati poštom ili telefaksom. Prilikom dostave zahtjeva za obnavljanje certifikata obvezno je ispuniti PROPISANI OBRAZAC koji se nalazi pod rubrikom IZOBRAZBA, podrubrika CERTIFIKATI - označen plavom bojom u šestom odlomku teksta.
22.04.2015