Portal javne nabave

Internetski skraćeni tečaj


Skraćeni internetski tečaj „Osnovna obilježja javne nabave u Republici Hrvatskoj“ razvijen je u sklopu IPA Višekorisničkog projekta financiranog od strane EU-a (Europe Aid/129724/C/SER/Multi).

Ovaj internetski uvodni tečaj sastavljen je temeljem SIGMA-inog trening paketa „Trening za javnu nabavu za IPA korisnice“, preveden je na hrvatski jezik i prilagođen nacionalnim okolnostima, a cilj mu je da korisnici steknu potrebno osnovno znanje o zakonodavnom i administrativnom okviru javne nabave u Republici Hrvatskoj. Lokalizacija materijala napravljena je sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 90/11) te ne obuhvaća zakonske novele.
 
Zemlje korisnice projekta: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Kosovo (UNSCR 1244/99) i Turska.

NAPOMENA: Potvrda o uspješnom rješavanju testa koju korisnik nakon uspješne provjere znanja isprinta iz sustava ne zamjenjuje niti jednu od potvrda ili certifikat sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 13/12 i 125/14). Potvrda služi isključivo korisniku kao dokument da je uspješno prošao provjeru znanja te se ne može koristiti u svrhu izdavanja ili obnavljanja certifikata u području javne nabave. Upozoravaju se korisnici na moguća odstupanja od važećeg Zakona o javnoj nabavi i na temelju njega donesenih provedbenih propisa.


Internetski skraćeni tečaj