Portal javne nabave

Certifikati

Sukladno članku 24. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda), u pojedinačnom postupku javne nabave najmanje jedan ovlašteni predstavnik naručitelja mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave. Stoga su Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014)  propisani uvjeti za izdavanje certifikata i obnavljanje certifkata.
 
Važno je istaknuti da Zakonom nije propisano da ovlašteni predstavnik naručitelja koji posjeduje važeći certifikat mora biti i zaposlenik tog naručitelja, stoga naručitelji za provedbu pojedinih postupaka javne nabave mogu angažirati i osobe koje nisu njihovi zaposlenici.

 
REGISTAR CERTIFIKATA
 
U svrhu službene evidencije osoba koje posjeduju važeći certifikat, Ministarstvo gospodarstva vodi Registar certifikata u području javne nabave. Izvadak iz Registra objavljuje se na ovom Portalu i kvartalno ažurira te omogućava uvid u osnovne podatke o osobama koje posjeduju važeći certifikat.

 
ODREDBE VEZANE UZ POTVRDE O ZAVRŠENOM SPECIJALISTIČKOM PROGRAMU IZOBRAZBE IZDANE TEMELJEM RANIJE VAŽEĆIH UREDBI 
 
Sukladno članku 36. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014), potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave koje su izdane temeljem ranije važeće Uredbe o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN 43/2009) smatraju se certifikatima u području javne nabave, pri čemu se datumom početka njihove valjanosti smatra 13. siječnja 2012. godine (datum stupanja na snagu Pravilnika).
 
Dakle, potvrde o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave smatraju se certifikatima u području javne nabave s datumom početka valjanosti 13. siječnja 2012. godine i datumom završetka valjanosti 13. siječnja 2015. godine.
 
Certifikatima u području javne nabave s datumom početka valjanosti 13. siječnja 2012. godine i datumom završetka valjanosti 13. siječnja 2015. godine smatraju se i potvrde o završenom programu za državne službenike "Javna nabava" u trajanu od 104 nastavna sata sukladno Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN 54/2008).