Portal javne nabave

Projekti CARDS

CARDS 2002 TWINNING PROJEKT: » JAČANJE SUSTAVA JAVNE NABAVE U REPUBLICI HRVATSKOJ «

 

Republika Hrvatska trenutno se nalazi u postupku pripreme za stupanje u punopravno članstvo Europske unije u kojemu je, između ostaloga, potrebno uskladiti zakonodavstvo i praksu javne nabave u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom i postojećom praksom u  EU.
Radi što lakše prilagodbe, Ured za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, zajedno sa svojim twinning partnerom njemačko-slovenskim konzorcijem konzultanata, provodi CARDS Twinning projekt : »Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj«. Projekt je vrijedan 1.000.000 Eura, a započeo je u  lipnju 2005., te je sada u fazi pune implementacije.

Osnovni cilj Projekta je doprinijeti razvoju i jačanju pouzdanog i transparentnoga sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj i to kroz: postizanje što većeg stupnja usklađenosti hrvatskog sa zakonodavnim okvirom Europske unije, institucionalno jačanje Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, razvoj i povećanje transparentnosti i konkurentnosti sustava javnog nadmetanja u Republici Hrvatskoj te postizanje što većeg stupanja usklađenosti hrvatskih s europskim standardima.


Komponenta 1:
Razvoj i jačanje zakonodavnog, institucionalnog i metodološkog okvira sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj

Navedena komponenta obuhvaća sljedeće aktivnosti: izrada Nacrta prijedloga Zakona o javnoj nabavi koji ima za cilj potpuno usklađenje područja javne nabave s pravnom stečevinom EU, izrada potrebnih podzakonskih akta te izrada plana organizacijskog i administrativnog razvoja Ureda za javnu nabavu što uključuje i razvoj IT sustava za bazu podataka Ureda, izrada Priručnika javne nabave za naručitelje  te Priručnika javne nabave za ponuditelje.
Sljedeća i ne manje važna aktivnost u implementaciji navedene komponente je analiza postojećeg stanja organizacije javne nabave kod obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi te na osnovu rezultata analize izrada prijedloga ustrojstva u cilju postizanja efikasne i učinkovite provedbe postupaka javne nabave.

 

Komponenta 2:
Razvoj profesionalnih sposobnosti djelatnika Ureda za javnu nabavu, djelatnika u jedinicama nabave kod naručitelja te potencijalnih ponuditelja

Kroz navedenu komponentu izraditi će se Nacionalni program za izobrazbu certificiranih službenika za javnu nabavu, predložiti način certifikacije te obučiti prvih 20-30 instruktora od čega bi prvi krug certificiranih instruktora bili djelatnici Ureda za javnu nabavu. Nadalje studijska putovanja u zemlje članice EU, radi uvođenja best practice modela, održavanje seminara i stručnih radionica za sudionike sustava javne nabave itd.


Komponenta 3:
Promidžba novog sustava javne nabave

Kroz navedenu komponentu provesti će se sljedeće aktivnosti: oblikovanje i unapređenje Internet stranice Ureda za javnu nabavu www.javnanabava.hr, izrada e-Biltena javne nabave, upoznavanje javnosti sa realizacijom Projekta te rada Ureda u cijelosti, a u cilju podizanja transparentnosti rada institucije kao i olakšanju rada sudionika sustava javne nabave.