Portal javne nabave

Vijesti

 
8.7.2016 10:27:00.

Objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu

Objavljeno je Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. 
Izvješće možete preuzeti OVDJE.
 
16.5.2016 14:36:00.

Zaključeno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi

S danom 13. svibnja 2016. zaključeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o javnoj nabavi na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“.
27.4.2016 14:12:00.

Održana konferencija “Novine vezane uz novi zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava“

Ministarstvo gospodarstva, potaknuto velikim interesom gospodarstvenika, ali i šire javnosti o nacrtu prijedloga novog Zakona o javnoj nabavi, organiziralo je konferenciju “Novine vezane uz novi zakon o javnoj nabavi i e-javna nabava“ na kojoj su predstavljene novine koje donosi novi zakon.

Prezentacije možete preuzeti ovdje:

Prezentacija 1

Prezentacija 2

Prezentacija 3

 
21.4.2016 12:08:00.

POSTUPCI JAVNE NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI OD 18. TRAVNJA 2016. – IZRAVAN UČINAK DIREKTIVE 2014/24/EU I 2014/25/EU

Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. godine o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive  2004/18/EZ i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ stupile su na snagu 17. travnja 2014., a rok za njihovu transpoziciju u nacionalno zakonodavstvo država članica je do 18. travnja 2016. godine.
18.4.2016 14:02:00.

Objavljen objedinjeni Registar certifikata u području javne nabave

Izvadak iz Registra objavljuje se na ovom Portalu i kvartalno ažurira te omogućava uvid u osnovne podatke o osobama koje posjeduju važeći certifikat.

Obavijesti

NOVO!

DAN OTVORENIH VRATA

Uprava za sustav javne nabave nastavlja s praksom neposredne razmjene mišljenja, znanja i odgovorima na vaša pitanja od strane naših savjetnika za sustav javne nabave, te Vas poziva na novi Dan otvorenih vrata koji će se održati u petak 3. lipnja 2016.
SMJERNICE I UPUTE ZA PRIMJENU ELEKTRONIČKE JAVNE NABAVE

Obavještavamo sve naručitelje i  gospodarske subjekte da su na stranicama EOJN objavljene smjernice i upute za primjenu elektroničke javne nabave koje uključuju:

• smjernice za izradu dokumentacije za nadmetanje u dijelu koji se odnosi na elektroničku dostavu ponuda
• upute za uporabu naprednog elektroničkog potpisa i predaju elektroničkih ponuda
• smjernice za korištenje Elektroničkog oglasnika javne nabave za postavljanje pitanja / zahtjeve za pojašnjenjem dokumentacije za nadmetanje, odnosno objavu odgovora (modul e-Pitanja)
• naputak za korištenje modula pojašnjenja i upotpunjavanja elektroničkih ponuda korištenjem Elektroničkog oglasnika javne nabave (modul e-Pojašnjenja)

Smjernice su izrađene u suradnji Narodnih novina d.d. s Ministarstvom gospodarstva, Upravom za sustav javne nabave, s ciljem pomoći dionicima sustava javne nabave usmjerene na praktičnu razradu primjene određenih zakonskih instituta u području javne nabave, odnosno faza procesa elektroničke javne nabave.VAŽNO!

Obavještavamo sve gospodarske subjekte i sve naručitelj u postupcima javne nabave na OBVEZU ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDA I ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE

Više informacija možete pronaći OVDJE.
 


NOVE VRIJEDNOSTI EU PRAGOVA OD 1. SIJEČNJA 2016.

Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ donijela je Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova.

Više možete vidjeti OVDJE.

 


OBNAVLJANJE CERTIFIKATA 

Zahtjev za obnavljanje certifikata u području javne nabave Ministarstvu gospodarstva dostavlja se najranije 6 mjeseci prije isteka, a najkasnije do datuma isteka  valjanosti važećeg certifikata.

Više informacija možete pronaći OVDJE.