Portal javne nabave

Vijesti


11.7.2018 14:58:00.

Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj

Objavljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu.
 
16.4.2018 9:52:00.

Održana TAIEX-REGIO međunarodna radionica o provedbi registra ugovora i korištenju podataka u sustavima e-nabave

Dana 13. travnja 2018., u zagrebačkom hotelu Palace održana je „TAIEX-REGIO međunarodna radionica o provedbi registra ugovora i korištenju podataka u sustavima e-nabave“. Radionicu je organiziralo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u suradnji s Europskom komisijom. Na radionici je prisustvovalo preko 70 sudionika iz Republike Hrvatske, država članica EU i zemalja kandidatkinja za članstvo u EU.
20.3.2018 12:37:00.

Pitanje primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje, za nabavu usluge projektantskog nadzora, a vezano za Stručno mišljenje Hrvatske komore arhitekata usvojeno na sjednici Upravnog odbora od 25. siječnja 2018.

Prije svega ističemo da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo državne uprave za politiku javne nabave, nadležno za stručnu pomoć u vezi s primjenom Zakona o javnoj nabavi i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika, i sl. Dakle, Hrvatska komora arhitekata, kao strukovna udruga arhitekata u Republici Hrvatskoj, nije nadležna za davanje mišljenja o primjeni Zakona o javnoj nabavi.
1.2.2018 9:16:00.

Obavijest nositeljima certifikata

Zbog velikog broja zahtjeva za obnovu certifikata u javnoj nabavi s istekom valjanosti 13. siječnja 2018., a koji su pristigli krajem prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. godine, obavještavamo podnositelje zahtjeva da su zahtjevi u obradi te će biti isporučeni na adrese koje su navedene u zahtjevu. Također vas obavještavamo da status svog certifikata možete provjeriti i u Registru certifikata koji se tjedno ažurira s novim podacima.  
24.1.2018 9:41:00.

Uputa o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu

Uputa za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi o sadržaju i načinu dostavljanja statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2017. godinu
Obveza izrade godišnjih izvješća za naručitelje definirana je člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016). Naručitelji su do 31. ožujka tekuće godine obvezni izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.
Izvješće o javnoj nabavi za 2017. godinu naručitelji su obvezni izraditi do 31. ožujka 2018. godine. 

Obavijesti

19.1.2018 9:07:00.

Obavijest nositeljima certifikata

Zbog velikog broja zahtjeva za obnovu certifikata u javnoj nabavi s istekom valjanosti 13. siječnja 2018., a koji su pristigli krajem prosinca 2017. i početkom siječnja 2018. godine, obavještavamo podnositelje zahtjeva da su zahtjevi u obradi te će biti isporučeni na adrese koje su navedene u zahtjevu. Također vas obavještavamo da status svog certifikata možete provjeriti i u Registru certifikata koji se tjedno ažurira s novim podacima. 
28.12.2015 12:51:00.

Obveza elektroničke dostave ponude

Obavještavamo sve gospodarske subjekte i sve naručitelj u postupcima javne nabave na OBVEZU ISKLJUČIVO ELEKTRONIČKE DOSTAVE PONUDA I ZAHTJEVA ZA SUDJELOVANJE
22.4.2015.

Obnavljanje certifikata

VAŽNA OBAVIJEST ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA OBNAVLJANJE CERTIFIKATA ...