Portal javne nabave

Zahtjev za programe usavršavanja

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 06/2012 i 125/2014), ovlaštena moraju za održavanje pojedinačnih programa usavršavanja dobiti odobrenje Ministarstva gospodarstva.
 
Ovlaštena tijela zahtjev za odobrenje provedbe pojedinačnog programa usavršavanja moraju dostaviti najkasnije 60 dana prije planiranog održavanja programa usavršavanja. Zahtjev se dostavlja na ovom obrascu na adresu elektroničke pošte vesna.jurina@mingo.hr.
 
Ovlašteno tijelo može podnijeti i jedinstveni zahtjev za odobrenje provedbe više planiranih programa usavršavanja. U slučaju zaprimanja zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, Ministarstvo gospodarstva zatražit će dopunu podataka iz zahtjeva.

Nakon zaprimanja zahtjeva Ministarstvo gospodarstva odmah će poslati povratnu informaciju o zaprimanju istog.

Ako su ispunjeni svi uvjeti za provedbu pojedinačnog programa usavršavanja, Ministarstvo gospodarstva će ovlaštenom tijelu dostaviti odobrenje za njegovo održavanje najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja potpunog zahtjeva. Ovo odobrenje dostavlja se elektroničkom poštom.
 
Istovremenom s dostavom odobrenja za održavanje pojedinačnog programa usavršavanja, podaci o programi bit će uvršteni i u Popis programa usavršavanja.


Izmjene podataka o programu usavršavanja

Ovlašteno tijelo obvezno je odmah izvijestiti Ministarstvo gospodarstva o svim naknadnim izmjenama podataka temeljem kojih mu je dostavljeno odobrenje za održavanje programa usavršavanja. Naknadne izmjene podataka vezane uz pojedinačni program usavršavanja moguće su isključivo ako nemaju utjecaj na ispunjenje svih uvjeta za njegovu provedbu propisanih Pravilnikom (primjerice, obveza objave najmanje 30 dana prije održavanja programa). U slučaju da se podaci o planiranom programu usavršavanja izmjenjuju nakon njegove objave u Popisu programa usavršavanja, sve izmjene odgovarajuće se navode u Popisu.


Otkazivanje programa usavršavanja

Ako nositelj programa zbog premalog broja prijavljenih polaznika ili drugih razloga nije u mogućnosti održati planirani program usavršavanja naveden u Popisu programa usavršavanja, dužan je o tome odmah obavijestiti Ministarstvo gospodarstva. U tom slučaju Ministarstvo gospodarstva unosi napomenu o zaprimljenoj obavijesti nositelja programa o otkazivanju programa usavršavanja u Popis programa usavršavanja.


Ukidanje odobrenja za programe usavršavanja

Ako Ministarstvo gospodarstva utvrdi da promjene podataka o određenom programu usavršavanja o kojima ga je izvjestio nositelj programa ili za koje je saznao na drugi način imaju za posljedicu neispunjavanje uvjeta za njegovu provedbu, ukinut će odobrenje za održavanje tog programa usavršavanja. U slučaju ukidanja pojedinačnog programa usavršavanja, odgovornost prema već prijavljenim polaznicima je na nositelju programa.