Portal javne nabave

Izdavanje certifikata

Osobe koje žele steći uvjete za izdavanje certifikata (prvo stjecanje certifikata) moraju završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave koji se sastoji od Programa izobrazbe u području javne nabave i pisanog ispita.
 
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta će osobama koje su položile pisani ispit u roku od 30 dana izdati certifikat te ga dostaviti na adresu naznačenu na prijavnici za ispit. Dakle, za izdavanje certifikata nije potrebno dostavljati poseban zahtjev, već će ga Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdati svima koji polože pisani ispit.
 
Ako u navedenom roku nakon polaganja ispita ne zaprimite certifikat, molimo da nam se obratite na adresu snjezana.kovac@mingo.hr.
 
Certifikat se izdaje na rok od tri godine.