Portal javne nabave

Nositelji programa

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) Program izobrazbe provode nositelji programa.
 
Nositelji programa su:
  •  središnje tijelo za javnu nabavu
  •  Državna škola za javnu upravu

  •  ovlaštenik izobrazbe.


U slučaju potrebe utvrđene analizom cjelokupnog sustava javne nabave, Program izobrazbe može provoditi i središnje tijelo za javnu nabavu kao tijelo nadležno za sustav.