Portal javne nabave

Nositelji programa

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) Program izobrazbe provode nositelji programa.
 
Nositelji programa su:
  • ovlaštena tijela kojima je Ministarstvo gospodarstva izdalo ovlaštenje za provedbu navedenog programa;
  • Ministarstvo uprave kao središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose koje provodi program za državne službenike sukladno posebnim propisima.
 
U slučaju potrebe utvrđene analizom cjelokupnog sustava javne nabave, Program izobrazbe može provoditi i Ministarstvo gospodarstva kao tijelo nadležno za sustav.