Portal javne nabave

Redovito usavršavanje

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017) redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja.
 
Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.
 
Sukladno tome, da bi osoba obnovila certifikat u području javne nabave, u razdoblju valjanosti certifikata (3 godine) mora pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 nastavna sata.
 
Programi usavršavanja provode se u sljedećim oblicima programa (predavanja, radionice):
  • poludnevni - 4 nastavna sata
  • jednodnevni - 8 nastavnih sati
  • dvodnevni - 16 nastavnih sati
  •  tzv. in - house programi.
Njihov cilj je da osobe koje su u sklopu certifikata u području javne nabave stekle temeljna znanja o području javne nabave i provedbi postupaka, ta znanja nadograđuju pohađanjem programa usavršavanja vezanima uz određene aspekte iz njihova užeg interesa. Time će programi usavršavanja omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika vezano uz određena specifična pitanja provedbe postupaka javne nabave, primjerice ona koja su vezana uz određene katergorije naručitelja.   
 
Važno je istaknuti da se programima usavršavanja temeljem kojih je moguće ostvariti pravo na obnavljanje certifikata smatraju isključivo programi koji su odobreni sukladno Pravilniku te objavljeni u Popisu programa usavršavanja. Dakle, temeljem pohađanja drugih oblika izobrazbe (npr. komercijalni seminari) nije moguće steći pravo na obnavljanje certifikata.
 
S obzirom da neki nositelji programa koji smiju provoditi programe usavršavanja (Registar nositelja programa) kroz svoje djelatnosti organiziraju i razne druge oblike izobrazbe na temu javne nabave (seminari, konferencije), ističemo da se programima usavršavanja smatraju isključivo programi koji su navedeni u Popisu programa usavršavanja.
 
U slučaju da nositelj programa zbog premalog broja prijavljenih polaznika ili drugih razloga nije u mogućnosti održati planirani program usavršavanja naveden u Popisu programa usavršavanja, središnje tijelo za javnu nabavu će odmah po zaprimanju obavijesti tu napomenu unijeti u Popis programa usavršavanja.
 
Ako središnje tijelo za javnu nabavu utvrdi da promjene podataka o određenom programu usavršavanja o kojima ga je izvjestio nositelj programa ili za koje je saznao na drugi način imaju za posljedicu neispunjavanje uvjeta za njegovu provedbu, ukinut će odobrenje za održavanje tog programa usavršavanja. U slučaju ukidanja pojedinačnog programa usavršavanja, odgovornost prema već prijavljenim polaznicima je na nositelju programa (primjerice, vezano uz povrat uplaćene kotizacije).