Portal javne nabave

Publikacije

Javnom nabavom protiv korupcije

U sklopu IPA 2008 TWL projekta "Jačanje administrativnih kapaciteta za sprječavanje nepravilnosti u postupcima javne nabave (više o projektu)", financiranog od strane Europske unije, izrađeni su brošura i letak "Javnom nabavom protiv korupcije".

> Brošura "Javnom nabavom protiv korupcije"


> Letak "Javnom nabavom protiv korupcije"