Portal javne nabave

Rezultati ispita

Temeljem članka 25. stavka 2. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br. 65/17) rezultati ispita, odnosno popis osoba koje su ga uspješno položile, objavljuje se u roku 15 dana od dana provedbe istog.
 
Za svaki ispitni rok u popisu su navedene samo osobe koje su uspješno položile pisani ispit. Ako je na određeni ispitni rok pristupila i osoba koja nije navedena u popisu, navedena osoba nije ostvarila broj bodova potreban za prolaz.
 
U roku 30 dana od dana provedbe pisanog ispita, osobama koje su ga uspješno položile Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izdat će Certifikat u području javne nabave. Certifikati se dostavljaju na adresu koja je naznačena u prijavnici za pristupanje pisanom ispitu.> REZULTATI PISANIH ISPITA ODRŽANIH U 2018. GODINI

> REZULTATI PISANIH ISPITA ODRŽANIH U 2017. GODINI