Portal javne nabave

Termini pisanog ispita

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta kontinuirano dopunjava listu termina održavanja pisanog ispita, a termini se popunjavaju do maksimalnog broja pristupnika prema redoslijedu prijava.
 
Prijava za ispit moguća je tek nakon odslušanog programa izobrazbe kod određenog nositelja programa.
 
Za pristupanje ispitu potrebno je od Ministarstva zaprimiti povratnu informaciju u roku 8 dana od dana dostavljanja prijave za ispit da ste uvršteni u određeni ispitni rok.
 
Ako niste zaprimili takvu povratnu informaciju, zbog popunjenosti termina niste uvršteni u traženi ispitni rok.


    

       TERMINI ODRŽAVANJA ISPITA U  2018. 
        Kako bi se mogli prijaviti na ispit molimo vas da pročitate
 Obavijest na našoj stranici koja je objavljena 19.7.2018. a vezana je uz novu aplikaciju
koja će biti puštena u rad dana  03.rujna 2018

 

ISPITI RUJAN

 

- 5. rujna 2018. srijeda, početak u 9,00 sati, Zagreb

- 7. rujna 2018. petak, početak u 9,00 sati, Zagreb

- 11. rujna 2018. utorak, početak u 9,00 sati, Zagreb

- 12. rujna 2018. srijeda, početak u 9,00 sati, Zagreb

- 18. rujna 2018. utorak, početak u 9,00 sati, Zagreb

- 19. rujna 2018. srijeda, početak u 9,00 sati, Zagreb

 


 

 

 

 


MJESTO ODRŽAVANJA ISPITA:
 
Zgrada u kojoj je smješteno Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta

Ulica grada Vukovara 78

10 000 Zagreb


velika dvorana Ministarstva  u prizemlju desno (zgrada jug)