Portal javne nabave

Upute o izvješćivanju za nositelje programa

Temeljem članka 36. stavka 7. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 65/2017), nositelj programa obvezan je dostavljati izvješća Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta o provedbi svakog pojedinačnog programa izobrazbe i programa usavršavanja u području javne nabave.

U skladu s time Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta izradilo je obrace izvješća u kojim nositelji dostavljaju podatke o provedenom Programu izobrazbe i/ili podatke o provedenom programu usavršavanja.

Ispunjeno izvješće nositelji moraju dostaviti u roku od 10 dana od završetka Programa izobrazbe ili usavršavanja za koji se izvješće dostavlja. Ispunjena izvješća dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte vesna.jurina@mingo.hr te ih nije potrebno dostavljati poštom.