Portal javne nabave

Upute o izvješćivanju za nositelje programa

Temeljem članka 31. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012), nositelj programa obvezan je dostavljati izvješća Ministarstvu gospodarstva o provedbi svakog pojedinačnog programa izobrazbe i programa usavršavanja u području javne nabave.

U skladu s time Ministarstvo gospodarstva izradilo je obrace izvješća u kojem nositelji dostavljaju podatke o provedenom Programu izobrazbe i/ili podatke o provedenom programu usavršavanja.

Ispunjeno izvješće nositelji moraju dostaviti u roku od 30 dana od završetka Programa izobrazbe ili usavršavanja za koji se izvješće dostavlja. Ispunjena izvješća dostavljaju se u elektroničkom obliku na adresu elektroničke pošte vesna.jurina@mingo.hr te ih nije potrebno dostavljati poštom.