Portal javne nabave

Treneri u sustavu javne nabave

Ministarstvo gospodarstva je tijekom razvoja sustava izobrazbe u području javne nabave (od 2007. godine nadalje) posvetilo izobrazbi određenog broja trenera u području javne nabave, a s ciljem osiguranja kapaciteta za provedbu izobrazbe na svim razinama.

 S tim ciljem izobrazba trenera provođena je ili se provodi kroz:

  • CARDS 2002 twinning projekt "Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj";

  • specijalizirani program za trenere sukladno ranije važećoj Uredbi o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe u sustavu javne nabave (NN 43/2009);

  • IPA višekorisnički projekt "“Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey”;

  • druge oblike treninga sukladno članku 33. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014). 


Popis trenera u području javne nabave koji su prošli neki od navedenih programa možete naći ovdje:

 

Procjenjuje se da je trenutni broj trenera dostatan za potrebe izobrazbe u području javne nabave, a daljnje programe treninga Ministarstvo gospodarstva provodit će sukladno utvrđenim potrebama sustava ili u sklopu međunarodnih projekata ili projekata EU-a koji će potencijalno obuhvaćati komponentu treninga trenera.