Portal javne nabave

Specijalistički program izobrazbe

Da bi ostvarila uvjete za izdavanje certifikata u području javne nabave, osoba mora završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (specijalistički program).
 
Specijalistički program sastoji se od dva dijela:
  1. Programa izobrazbe u području javne nabave (Program izobrazbe);
  2. pisanog ispita.  


PROGRAM IZOBRAZBE 

Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN br.65/17).

Program izobrazbe mogu provoditi nositelji programa. Zainteresirani polaznici Programa izobrazbe odabiru nositelja programa čiji uvjeti programa (npr. termini, cijena) najbolje odgovaraju njihovim mogućnostima.


PISANI ISPIT

Osobe koje su završile Program izobrazbe te im je nositelj programa izdao potvrdu o pohađanju tog programa mogu pristupiti pisanom ispitu (detaljni podaci o pisanom ispitu).
 
Osobe koje polože pisani ispit stječu pravo na izdavanje certifikata u području javne nabave.