Portal javne nabave

Projekti Twinning

Projekt Twinning light Project „Jačanje administrativnog kapaciteta za implementaciju novog zakonodavnog okvira sustava javne nabave
 
Ciljevi:
Sveukupni cilj projekta jačanje je hrvatskog sustava javne nabave u skladu sa zahtjevima acquis-a, a radi promicanja učinkovitosti i efikasnosti smanjivanja mogućnosti prijevara i korupcije.
 
Svrha projekta:
 
Svrha je projekta jačanje administrativnih kapaciteta Ureda za javnu nabavu (te u bliskoj budućnosti – Uprave za sustav javne nabave u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva) te drugih čimbenika u provedbi novog pravnog okvira javne nabave u Republici Hrvatskoj kroz sveobuhvatan program obuke i ažuriranje Priručnika za naručitelje i ponuditelje.  
Projekt direktno doprinosi ispunjenju kratkoročnih prioriteta pristupnog partnerstva između Republike Hrvatske i Europske unije, od kojih jedan predstavlja jačanje administrativnih kapaciteta Ureda za javnu nabavu u provedbi svojih funkcija koje su mu dodijeljene temeljem Zakona o javnoj nabavi.
 
Projekt se nastavlja na rezultate dva prethodna Twinning projekta iz programa Cards:
1)      Twinning Projekt iz Cards 2002  „Jačanje sustava javne nabave u Republici Hrvatskoj“ (1,000.000 eur)
 
Twinning projekt koji je započeo u srpnju 2005. godine i trajao 20 mjeseci završio je u veljači 2007 godine. Zemlje članice – Twinning partneri bili su Savezno ministarstvo za gospodarstvo i tehnologiju Republike Njemačke kao senior Twinning partner i Ministarstvo financija Republike Slovenije kao junior partner. Projekt je podupirao Ured za javnu nabavu u preispitivanju postojećeg zakona o javnoj nabavi i davao prijedloge za njegovo poboljšanje u skladu sa zahtjevima acquis-a. On je i izradio posebni program obuke za djelatnike Ureda za javnu nabavu kao i projektirao specijalizirani program obuke za osposobljavanje trenera javne nabave. Putem ovog programa 30 specijalista za javnu nabavu obučeno je za buduće trenere.kroz projekt je također izrađen Priručnik za naručitelje kao i Priručnik za ponuditelje. Kroz uvođenje tromjesečne elektronske brošure i ažuriranje web stranice Ureda za javnu nabavu (www.javnanabava.hr) podupirao je Ured za javnu nabavu u promicanju svijesti  o hrvatskom sustavu javne nabave.  
 
2)      Twinning projekt iz Cards 2002 „Jačanje kapaciteta državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“ (600.000 eur)
 
Ovaj 18 mjesečni projekt započeo je u junu 2005. Godine i završio je u prosincu 2006. Godine Twinning partner bila je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Republike Slovenije.
Projekt je podupirao Državnu komisiju u pripremi prijedloga za bolji zakonski okvir u području pravne zaštite. On je omogućio osposobljavanje u cilju povećavanja stručnih sposobnosti članova i osoblja državne komisije kao i sudionika javne nabave. On je također podupirao Državnu komisiju u jačanju svijesti poslovnih subjekata o postojećem sustavu ispitivanja i postupaka. Kroz projekt je izrađen Priručnik o instrumentima pravne zaštite u postupcima javne nabave za središnja tijela za nabavu i za natjecatelje, kao i priručnik o pravnoj zaštiti u rješavanju žalbi u postupcima javne nabave. Također je i omogućio ažuriranje web stranice Državne komisije ( www.dkom.hr ).  
 
Komponente projekta Twinning light Phare 2005:
1. Komponenta: program obuke koji se temelji na novom zakonskom okviru za javnu nabavu:
-         Procjena potrebe za obučavanjem zaposlenika ureda za javnu nabavu i druge uključene čimbenike (državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave i minimalno 4 trenera iz Twinning projekta cards 2002),
-         Program obuke sastoji se od radionica, seminara i analizi slučajeva
-         Provedbu programa obuke,
-         Studijsko putovanje u zemlju članicu, koje je organizirano kao dio programa obuke, za 12 osoba.
2. Komponenta: ažuriranje priručnika na temelju novog zakonskog okvira za javnu nabavu:
-         Ažurirani i pripremljeni Priručnik za naručitelje
-         Ažurirani i dovršeni Priručnik za ponuditelje,
-         Organizirano javno predstavljanje ažuriranih priručnika
 
Zemlja članica – partner je Mađarska, a institucije uključene u projekt su:
Savjet za javnu nabavu, Središnja uprava za nabavu te Središnja jedinica za implementaciju Phare projekata u Mađarskoj.
 
Projekt je započeo 8. siječnja 2008., traje 9 mjeseci i završava 8. rujna 2008. godine.