Portal javne nabave

Primjeri obrazaca

Ovdje možete pronaći primjere raznih obrazaca koji naručiteljima mogu pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave. Naručitelji nisu obvezni koristiti objavljene primjere obrasca, već mogu sastaviti vlastite obrasce, pri čemu im objavljeni primjeri mogu koristiti kao pomoćno sredstvo.

Važno je istaknuti da se određeni obrasci ne mogu u objavljenoj formi primijeniti na sve postupke javne nabave koje naručitelji provode, već ih je potrebno prilagoditi pojedinačnom postupku (primjerice, vezano uz različite predmete nabave), čemu naručitelji moraju posvetiti posebnu pažnju.

Primjeri obrazaca sadrže i dijelove teksta označene crvenim koji nisu njihov sastavni dio, već predstavlja uputu o sadržaju podataka koji se upisuju u određeno polje, stoga ih je uputno izbrisati u slučaju korištenja tih obrasca. 
 

PRIMJERI OBRAZACA

ŽALBENI POSTUPAK

 

SUKOB INTERESA

Izjave o postojanju/ ne postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 - Odluka Ustavnog suda)

22.10.2018